Váš partner pri plánovaní bezemisnej dopravy.

Na mieru šité riešenia pre efektívnu a spoľahlivú autobusovú dopravu vo Vašom meste

For Bus Operators

Scale and futureproof your zero-emission bus operations by predicting multiple scenarios of any future operation, getting virtual insights into your future bus operations, charging requirements, the TCO, carbon footprint, and much more.

For Cities

Create an efficient decarbonisation strategy by simulating and analyzing multiple scenarios. Get a tailor made offer with detailed parameters for a tender, indicating insights into different bus performances, charging requirements, the total cost of ownership, carbon footprint, and much more.

For Bus Manufacturers

Enable you commercial teams to gain more customers and win tenders by analyzing multiple scenarios and providing a tailor made offer with detailed insights into bus performance, charging requirements, the total cost of ownership, carbon footprint, and much more.

Simulate ZEB

Pripravte sa na transformáciu vozového parku

Zistite veľkosť počiatočnej investície a prevádzkové náklady spojené s transformáciou na bezemisný vozový park a infraštruktúru.

Transformujte svoju flotilu správnou technologickou voľbou

Využite pokročilé simulácie pri výbere vhodnej technológie a zabezpečte, že investícia do modernizácie vozového parku bude zodpovedať Vašim prevádzkovým potrebám.

Pripravte Infraštruktúru na modernizáciu flotily

Ekologická prevádzka vyžaduje viac ako len nové vozidlá. Pomôžeme vám zmodernizovať celú vašu prevádzkovú infraštruktúru pre dosiahnutie plynulého prechodu.

Porovnajte rôzne druhy bezemisného pohonu, získajte komplexný prehľad nákladov a naplánujte udržateľnú dopravu bez rizika. 

Vybraní klienti

Tusgal logo

Na mieru šité riešenia

Výkonnosť

Spoznajte výkonnosť rôznych technológií vozidiel na jednotlivých obehoch. Získajte prehľad o ich skutočnom dojazde, spotrebe, výkone a ďalších parametrov.

Infraštruktúra

Získajte prehľad o energetických požiadavkách na sieť a infraštruktúru. Naplánujte ideálne časy na dočerpanie/dobitie energie vozidiel.

Financie

Zistite a porovnajte celkové náklady rôznych technológií potrebných na transformáciu bezemisnej autobusovej dopravy.

Emisie

Analyzujte zníženie škodlivých emisií CO2, NOX a ich dopad vo vašom meste.

Partneri pre lepšie služby

Získajte transformačnú analýzu – iba teraz bezplatne!

Náš odborník vypracuje pre Vaše potreby:

  • nákladovú náročnočnosť bezemisnej dopravy
  • porovnanie vybraných technológií vozidiel
  • CBA analýzu
Pre získanie je potrebné vyplniť informácie o Vašej aktuálnej prevádzke a Vašej predstave o budúcej bezemisnej autobusovej doprave.

Arrow-up Demonstrate your zero-emission bus capabilities | tirn technology